Spomedzi celého radu výhod vonkajších okenných krytov zákazníci najčastejšie venujú pozornosť ich vplyvu na úsporu energie použitej na vykurovanie domu, a tým na zníženie nákladov na údržbu.

Pred konečným rozhodnutím je dôležité identifikovať a zvoliť vhodný model rolety. Inštalácia niektorých modelov je možná iba v konkrétnej fáze výstavby a vyžaduje si napríklad zahrnutie do projektu budovy.